Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

oferuje do sprzedaży:

 

Używany optyczny tomograf koherentny RTVue-100
Producent: Optovue USA
Rok produkcji: 2009
Aparat sprawny technicznie, posiada ważny paszport techniczny - ostatni przegląd techniczny wykonano w marcu 2019 r.

Aparat można oglądać w Oddziale Okulistycznym Szpitala, tel. 65 5253450

Oferty kupna, z podaniem proponowanej ceny jednostkowej brutto należy przesyłać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia na adres:

 

Wojewódzki Szpital Zespolony – Sekretariat
ul. Kiepury 45
64-100 Leszno

 

z dopiskiem na kopercie: „OCT – oferta kupna”

 

w terminie do dnia 21 czerwca 2019 r.

 

 

 

 Wzór oferty kupna

 

 

 

                               

CERTYFIKATY

 

 cert hem