Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

oferuje do sprzedaży

używany laser holmowo-jagowy do rozbijania kamieni

MegaPulse Laser model 22850010 producent WOLF

Rok produkcji 2008, numer seryjny 0038

Aparat użytkowany od grudnia 2008 roku – sprawny technicznie, posiada paszport techniczny (ostatni przegląd techniczny wykonano 11.07.2018 r.)

Oferty kupna, z podaniem proponowanej ceny jednostkowej brutto należy przesyłać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia na adres Szpitala: Wojewódzki Szpital Zespolony – Sekretariat

ul. Kiepury 45

64-100 Leszno

  • z dopiskiem na kopercie: „Laser MegaPulse – oferta kupna”

w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela P. Bogdan Wierzba – Dział Inwestycji i Remontów WSZ w Lesznie tel. 65 5253797

 

 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

oferuje do sprzedaży

używany system do biopsji mammotomicznej

System EnCor Enspire E4230STL producent SenoRx Inc. USA

Rok produkcji 2013, numer seryjny DYXAF 026

Aparat użytkowany od 25.02.2013 roku – stan techniczny idealny, posiada paszport techniczny (ostatni przegląd techniczny wykonano w marcu 2017 r.)

System nie jest użytkowany od października 2017 roku.

Cenę minimalną Sprzedający ustalił na 25.000,00 PLN

Oferty kupna, z podaniem proponowanej ceny jednostkowej brutto należy przesyłać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia na adres Szpitala: Wojewódzki Szpital Zespolony – Sekretariat

ul. Kiepury 45

64-100 Leszno

  • z dopiskiem na kopercie: „System do biopsji – oferta kupna”

w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela P. Irena Wróbel – Oddział Chirurgii Ogólnej WSZ w Lesznie tel. 65 5253374

                               

CERTYFIKATY

 

 cert hem