Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

W końcu 1978 roku dokonano wycinki drzew na placu budowy, przeprowadzono roboty przygotowawcze oraz przystąpiono do palowania fundamentów budynku głównego. Inwestycja początkowo finansowana była z NFOZ i budżetu wojewódzkiego, a od kwietnia 1981 roku finansowanie przejął budżet centralny.
Właściwe roboty budowlane rozpoczęto w lipcu 1980 roku.


Początkowe lata budowy związane były z trudnościami w zaopatrzeniu materiałowym (kruszywo, stal, cement). Powodowały one trudności w wykonaniu założonych planów i opóźnienia w realizacji inwestycji. Budowę w początkowej fazie realizowała Wojewódzka Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich wraz z Biurem Studiów i Projektów Służby Zdrowia.

l lipca 1983 roku wojewoda leszczyński powołał dyrekcję Szpitala w Budowie. Do jej zadań należało administrowanie przekazanymi obiektami, zakup pierwszego wyposażenia oraz zatrudnianie obsługi techniczno-ekonomicznej.

Druga połowa lat 80-tych z powodu kryzysu w budżecie centralnym spowodowała odwrócenie sytuacji na budowie. Z powodu małych środków finansowych nie w pełni wykorzystywano moce przerobowe wykonawcy. Jednocześnie, z powodu trudności w zaopatrzeniu materiałowym, realizacja często odbiegała od zakładanych harmonogramów i przebiegała według możliwości wykonawcy, a nie potrzeb inwestora.


W latach 1982-1990 zakończono budowę następujących obiektów: •1982 - sieć cieplna i sieć wodociągowo-kanalizacyjna,

 • 1983 - magazyn dostaw inwestorskich,
 • 1984 - budynek mieszkalny i hotel pielęgniarek pełniący funkcję hotelu robotniczego
 • 1989 - kotłownia, wymiennikownia ciepła, pralnia,
 • 1990 - warsztaty.

Wiosna 1980. Zwierzętarnia. Dnia 31 grudnia 1990 roku, decyzją wojewody leszczyńskiego, nastąpiła likwidacja Wojewódzkiego Szpitala w Budowie i przejęcie obowiązków oraz zadań tej jednostki przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie


W dniu 29 grudnia 1995 roku dokonano uroczystego otwarcia szpitala przy udziale wiceministra Guglasa z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Przecięcia wstęgi dokonał ówczesny dyrektor szpitala - Tomasz Stroiński.


W dniu 15 stycznia 1996 roku przeniesiono i uruchomiono oddział dziecięcy z ul. J. Korczaka do szpitala przy ul. J. Kiepury. Był to pierwszy oddział łóżek szpitalnych w tym obiekcie.

W1996 roku uruchomiono również: •pracownię tomografii komputerowej i pracownię mammograficzną wchodzące w skład Zakładu Radiologii,

 • 28 października oddział nefrologiczny i stację dializ,
 • 27 listopada oddział chorób wewnętrznych,
 • 28 listopada centralną izbę przyjęć.

Lato 1981. Żuraw 2B80W przy budynku mieszkalnym.

W dniu 8 stycznia 1997 roku przeniesiono do nowego szpitala oddział kardiologiczny.

Kolejne oddziały przeniesiono w roku 1998:

 • 24 sierpnia oddział urologiczny i ortopedyczny (wraz z poradnią ortopedyczną),
 • 25 sierpnia - oddział chirurgiczny (wraz z poradnią chirurgiczną),
 • 26 sierpnia - oddział położniczo-ginekologiczny i noworodkowy,
 • 27 sierpnia oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz izbę przyjęć,
 • 28 sierpnia przeniesiono pozostałe komórki organizacyjne: laboratorium, pracownię rentgenowską i serologiczną.

Wiosna 1982. Stara zbrojarnia Budopolu. Widok na budynek mieszkalny.Dzień 28 sierpnia 1998 roku oznacza tym samym całkowite zakończenie użytkowania budynku szpitala przy ul. A. Mickiewicza - róg ul. Niepodległości.

 

 

CERTYFIKATY

 

 cert hem