Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

Szanowni Państwo,
Drodzy Pacjenci i ich Rodziny,

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie podjęła decyzję o czasowym wstrzymaniu przyjęć do Oddziału Chorób Wewnętrznych. Powodem jest wystąpienie ogniska epidemicznego, wywołanego koronawirusem SARS CoV-2.
W okresie 20 – 27 października 2020 r. zostaną podjęte działania w celu ograniczenia transmisji wirusa i wygaszenia ogniska epidemicznego.
O dalszych działaniach będziemy informowali Państwa na bieżąco.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Lesznie

  

Potrzebne osocze od osób, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19

lub przebyły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 !

Centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa zapraszają do oddania osocza wszystkie osoby, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe.

Osocze to zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.

Terapia oparta na przetoczeniach osocza rekonwalescentów chorób zakaźnych była skutecznie stosowana u pacjentów zakażonych wirusem EBOLA, koronawirusem SARS (SARS-CoV), wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem ”ptasiej” grypy A (H5N1).Zawarte w osoczu przeciwciała do wirusa SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19, po przetoczeniu mają za zadanie eliminację wirusa z organizmu pacjenta
z aktywnym zakażeniem.

Bardzo prosimy o telefoniczny kontakt z najbliższym centrum krwiodawstwa
i krwiolecznictwa wszystkie osoby, które spełniają poniższe warunki:

 1. Przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2,

 2. Od wykonania ostatniego badania, które było ujemne minęło 14 dni,

 3. Są w wieku 18-60 lat,

 4. Nie otrzymały w przeszłości transfuzji krwi lub jej składników,

 5. Kobiety, które nie były w ciąży.

W czasie rozmowy telefonicznej dokonana zostanie wstępna ocena braku przeciwwskazań do oddania osocza i ustalony zostanie najdogodniejszy termin i miejsce jego pobrania.

RCKiK w Poznaniu ul. Marcelińska 44 – tel.: 61 88 63354

( prosimy o kontakt pon.-pt. w godz.7:00-15:00 oraz sob.7:00-13:00)

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak pobierane jest osocze ?

Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy w czasie, której pobrana z żyły krew jest rozdzielana na osocze, które jest zatrzymywane oraz pozostałe elementy krwi, które są zwrotnie przetaczane do tej samej żyły. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 650ml osocza. Plazmafereza trwa zazwyczaj od 30-40 min.

Co dalej dzieje się z osoczem ?

Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-200 ml i zamrażane.

W zależności od zawartości w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa, chorym na Covid-19 przetacza się 200-400 ml osocza.

 

 


Numer telefonu do PUNKTU POBRAŃ materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla osób pozostających na kwarantannie:

 

726 775 771

 

 

 

WZNOWIONO 

PORODY RODZINNE

 

informacje poniżej w AKTUALNOŚCIACH

 


 

wplaty

 

 Darczyńcy w czasie wirusa

 

 


 

WZNOWIONO PORODY RODZINNE
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie.


Szanowni Państwo,

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych pacjentek, osób towarzyszących, noworodków oraz personelu wprowadza się następujące zalecenia.

Zalecenia:

1. Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do minimum kontakty z innymi osobami celem zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem.
2. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć osoba z bliskiego kontaktu, zamieszkująca wspólnie w gospodarstwie domowym.
3. Obecność osoby bliskiej tylko w przypadku porodów fizjologicznych o czasie, w aktywnej fazie porodu.
4. Osoba towarzysząca w dniu porodu musi być zdrowa. Osoby pozostające w kwarantannie, izolacji, objęte nadzorem epidemiologicznym nie mogą uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren szpitala.
5. Przy przyjęciu do szpitala osoba towarzysząca przechodzi procedurę triażu, tj.:
- pomiar temperatury ciała,
- przeprowadzenie szczegółowego wywiadu epidemiologicznego,
6. Osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w szpitalu zobligowana jest do noszenia maski, częstej dezynfekcji rąk oraz zachowania bezpiecznego dystansu.
7. Osoba towarzysząca przed wejściem na Blok Prodowy przebiera się w środki ochrony indywidualnej w miejscu wskazanym przez położną.
8. Osoba towarzysząca nie opuszcza sali porodowej, w której przebywa z rodzącą.
9. Osoba towarzysząca ma zakaz wstępu na salę poporodową.
10. W sytuacji konieczności wykonania pilnego cięcia cesarskiego osoba towarzysząca opuszcza szpital.
11. Osoba towarzysząca opuszcza szpital najpóźniej 2 godziny po porodzie rozwiązanym drogami natury. W tym czasie przebywa z położnicą w wyznaczonej sali.
12. Po zakończonym porodzie, osoba towarzysząca, zdejmuje odzież ochronną, dezynfekuje ręce i w maseczce opuszcza Blok Porodowy kierując się do wyjścia.
13. Osoba towarzysząca jest zobowiązana do zaleceń przekazywanych przez personel medyczny.
14. Zakaz odwiedzin w oddziale położniczym i ginekologicznym.

Na bieżąco przyglądamy się sytuacji epidemiologicznej w kraju i regionie, dlatego też informujemy, że zalecenia mogą ulegać zmianom.


lek. med. Tomasz Karmiński
DYREKTOR

 

 

 

 

 

 

Laboratorium czynne: od 7.00 do 14.30.

Pobieranie materiału: od 7:00 do 11:00
(po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, na konkretną godzinę.)

 

Wydawanie wyników: od 13:30 do 14:30 osobiście bądź e-mailowo.

Kontakt do rejestracji DDL pod numerami telefonów:
65 525 32 47 lub 65 525 32 52

 


 

KOMUNIKAT NR 5 DOTYCZĄCY REHABILITACJI LECZNICZEJ

 

 

1. Pacjenci, którzy mają ustalony termin zabiegów będą informowani telefonicznie

  

2. Pacjentów, którzy posiadają skierowania jeszcze nie zarejestrowane prosimy o kontakt telefoniczny od wt-pt w godz. 10:00 – 13:00 pod numerem telefonu 65-5253220

 

 


Pomóż nam – będziesz miał nowe korzyści podatkowe

W związku z uchwaleniem nowelizacji tzw. Tarczy Antykryzysowej, zamieszczamy poniższą informację dotyczącą nowych preferencji podatkowych związanych z darowiznami na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 takich, jak nasza placówka.

PODATKI DOCHODOWE:

Darowizny przekazane od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 mogą być odliczane przez podatników CIT i PIT od podstawy opodatkowania (dochodu)
na następujących, bardzo korzystnych zasadach:

 1. w przypadku darowizny przekazanej do 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 2. w przypadku darowizny przekazanej w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 3. w przypadku darowizny przekazanej do 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 100% wartości darowizny.

Uwaga! Odliczenia z tytułu darowizn można uwzględniać już przy obliczaniu zaliczek bieżących
w 2020 r.
(u osób fizycznych dotyczy to przychodów z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy).

Należy pamiętać, że darowizny pieniężne powinny być udokumentowane dowodami wpłat na rachunek bankowy obdarowanej jednostki.

Wydatki na ww. cele nie będą podlegały odliczeniu od dochodu, jeżeli wcześniej zostały zaliczone przez przedsiębiorcę do kosztów uzyskania przychodów.

PODATEK VAT:

W przypadku podatku VAT, 0% stawką podatkową objęte są dokonane w okresie pomiędzy 1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r. darowizny na rzecz podmiotów takich, jak nasza placówka, których przedmiotem są:

 1. wyroby medyczne;
 2. szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna;
 3. produkty lecznicze oraz substancje czynne;
 4. produkty biobójcze (wyłącznie dezynfekujące);
 5. testy diagnostyczne;
 6. środki ochrony indywidualnej (tu: wyłącznie maski, osłony / szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice).

Stawka 0% VAT może być stosowana wyłącznie pod warunkiem zawarcia odpowiedniej, pisemnej umowy darowizny między darczyńcą i obdarowanym, z której wynika, że dostarczane towary będą wykorzystane na walkę z COVID-19 (a w przypadku darowizn dokonanych pomiędzy 1 lutego 2020 r. a 25 marca 2020 r. – wystarczające jest uzyskanie pisemnego potwierdzenia dokonania darowizny).

DLACZEGO NOWE ROZWIĄZANIA SĄ KORZYSTNE?

Rozwiązania podatkowe opisane powyżej są korzystne z czterech powodów:

 1. przepisy pozwalają na odliczanie (także) „darowizn wstecznych”;
 2. występuje mnożnik wartości darowizny;
 3. z odliczenia mogą skorzystać także podatnicy PIT rozliczający się 19% podatkiem liniowym oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
 4. preferencje przy darowiznach rzeczowych dotyczą także podatku VAT.

Najważniejsze jednak, że nowe rozwiązania podatkowe motywują do tego, co teraz najpilniejsze – do pomocy podmiotom wykonującym działalność leczniczą. Każda złotówka jest dla nas cenna!

 


 

KOMUNIKAT NR 4

Szanowni Pacjenci,

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wprowadzam co następuje:

Przyjęcia do Poradni odbywają się po uprzednim zarejestrowaniu się telefonicznym do godziny 12:00

        do Poradni Chirurgicznej 655253310 czynne są od godziny 9:00, rejestracja telefoniczna od godziny 7:30 do 9:00

        Poradni Ortopedycznej 655253315 czynne są od godziny 9:00 rejestracja telefoniczna od godziny 7:30 do 9:00

        Poradni Urologiczna 655253170 – od godziny 8:00

        Poradnia Laryngologiczna 655253150 – od godziny 8:00

        Neurochirurgiczna/Neurologiczna 655253152 – od godziny 8:00

        Ginekologiczno-Położnicza 655253177 lub 163 – od godziny 8:00

        Gastroenterologiczna 655253320 – czynne od godziny 8:00

Wejście do szpitala w dni powszednie w godzinach 7:30 – 15:00 odbywać się będą przez Punkt Selekcji znajdujący się w budynku głównym.

Wyjście ze szpitala odbywać się będzie od strony Poradni Chirurgicznej (oznaczone zieloną strzałką)

 

lek.med. Tomasz Karmiński

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Lesznie

 

 

 

Komunika3a

Komunika3a

 

komunikat virus 2

komunikat virus

Komunikat3cz2pop

 

 

KOMUNIKAT

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

w sprawie koronawirusa (SARS-CoV-2)

WSZ w Lesznie informuje, że nie wykonuje badań diagnostycznych w kierunku identyfikacji nowego koronawirusa (SARS-CoV-2).

Badania wykonywane są w NIZP-PZH ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

Tel. 22 54 21 230; fax 22 54 21 385

Zgodnie z informacjami w mediach, w najbliższym czasie uruchomione zostaną kolejne laboratoria, w związku z czym należy śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego – link : https://gis.gov.pl lub Ministerstwa Zdrowia, link : https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Sposób pobrania, przechowywania i transportu materiału do badań należy sprawdzać na stronie:

https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2019/03/Formularz-Zlecenia-Badania.pdf

Zgodnie z Zasadami postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2), pacjent manifestujący objawy powinien być hospitalizowany w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego. W związku z powyższym podejrzanych pacjentów proszę kierować do wyzanczonych oddziałów zakaźnych. Na terenie województwa wielkopolskiego są to:

 1. SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU, POZNAŃ, ul.KRYSIEWICZA 7/8 

2. SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU, POZNAŃ ul. PRZYBYSZEWSKIEGO 49

3. SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU, POZNAŃ ul. SZPITALNA 27/33

4. WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM.JÓZEFA STRUSIA Z ZAKŁ. OPIEKUŃCZO- LECZNICZYM. SP ZOZ POZNANIU, POZNAŃ ul. SZWAJCARSKA 3

5. WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE, KONIN ul. SZPITALNA 45

 6. WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU, KALISZ ul. POZNAŃSKA 79

 

Dyrektor WSzZ w Lesznie

lek. med. Tomasz Karmiński

 

 

 

ZAPRASZAMY REZYDENTÓW

 

 Oddział Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie zaprasza lekarzy, którzy chcą rozpocząć specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Dyrektor szpitala oferuje satysfakcjonujący dodatek do rezydentury.

W chwili obecnej posiadamy 6 miejsc specjalizacyjnych (łącznie dysponujemy 8 miejscami, 2 miejsca zajęte; aktualnie dwóch lekarzy zainteresowanych podjęciem pracy).

W Oddziale są obecni następujący lekarze specjaliści: chorób wewnętrznych, diabetolog, reumatolog, hematolog oraz rezydent, a Oddział posiada 40 łóżek (w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru). Kadra pielęgniarska stanowi wieloletni i doświadczony zespół.

Zapewniamy zdobycie praktycznych umiejętności z dziedziny chorób wewnętrznych (USG jamy brzusznej, punkcję jamy opłucnej, otrzewnej, biopsję węzłów chłonnych, tarczycy, wątroby, biopsję szpiku oraz nakłucia diagnostyczne i lecznicze stawów). W Oddziale znajdują się: Pracownia USG, Pracownia badań metodą Holtera (EKG, ABPM), Pracownia Endoskopii.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie jest placówką wieloprofilową dającą możliwości odbycia staży w programie specjalizacji (po uzyskaniu specjalizacji z chorób wewnętrznych istnieje możliwość otwarcia specjalizacji w dziedzinach szczegółowych).

Szanowni Państwo,

Na uwagę zasługuje kilka istotnych informacji: lekarz rezydent nie udaje się do pracy w SOR, może konsultować pacjentów podczas samodzielnych dyżurów i decydować o przyjęciu na Oddział. Ponadto, podczas samodzielnych dyżurów, Ordynator Oddziału, bądź Jego zastępca zapewnia o całodobowym i bezproblemowym kontakcie.

 

Zapraszamy do kontaktu: 65/ 52 53 113

 

 

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA/PARTNERÓW

do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programóww zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431 ze zm.),

ogłasza otwarty nabór partnerów

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego konkursie nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  

Treść ogłoszenia

 Załącznik do pobrania

 


 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie zatrudni lekarzy do realizacji świadczeń zdrowotnych:

 • SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE PRACA
 • Kontakt: 65 5253133

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


PONADTO Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem na stanowiska związane z naborem kadry, prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli w CV ( CV bez klauzuli będzie automatycznie dyskwalifikowane w procesie rekrutacji)


Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zamieszczonych w niniejszych dokumentach, przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie , dla celów niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji na stanowisko ........................... (wpisać stanowisko, na które składa się dokumenty), jak i dla przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom powiązanym z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Lesznie, dla celów prowadzonych przez te podmioty rekrutacji na jakiekolwiek stanowisko.
Podanie danych ma charakter dobrowolny. Administratorem podanych danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie ul.Kiepury 45
Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm).
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo do ich poprawiania, sprostowania, jak również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania,  prawo do żądania usunięcia moich danych w każdej chwili., a także prawo do żądania przenoszenia danych.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REHABILITACJI LECZNICZEJ

1.       Pacjenci, którzy mają ustalony termin zabiegów będą informowani telefonicznie

2.       Pacjentów, którzy posiadają skierowania jeszcze nie zarejestrowane prosimy o kontakt telefoniczny od pn-pt

w godz. 10:00 – 13:00 pod numerem telefonu 65-5253220

CERTYFIKATY

 

 cert hem