Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

                       Szybki kontakt:  65 52 53 195  65 52 68 294  wsz@wsz.leszno.pl         

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od godziny 00:00 dnia 1 czerwca br. świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą realizowane w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie przy ul. Kiepury 45.

Świadczenia będą realizowane tak jak dotychczas: od poniedziałku do piątku w godzinach od 1800 do 800 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 800 danego dnia do godz. 800 dnia następnego.

Miejsce udzielania świadczeń usytuowane jest na parterze budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych, posiada odrębne wejście na lewo od wejścia głównego do budynku i oznaczone jest napisem „POMOC WIECZOROWA NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA”. Numer telefonu dla pacjentów: 65 52 53 670.

 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie poszukuje pracowników:
1. Na umowę o pracę:
ślusarza-mechanika z wykształceniem zawodowym lub średnim technicznym posiadającego świadectwo kwalifikacji "E" - obsługa dla:
- kotłów parowych o ciśnieniu 0,3 MPa elektrycznych,
- kotłów wodnych niskotemperaturowych, na paliwo gazowe, o mocy 1100 kW,
- sieci i instalacji cieplnych,
- urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych.
Praca w systemie równoważnego czasu pracy. Mile widziane inne kwalifikacje i umiejętności. Preferowany wiek do 40 lat.
2. Na umowę-zlecenie:
operatora koparko-ładowarki "Ostrówek" z uprawnieniami.
Praca ze stawką godzinową.
Kontakt: Dział Techniczny tel. 65 5253720, 65 5253731.

Praca - stanowisko ds. zamówień publicznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym

 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie
ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno
zatrudni pracownika do Działu Zamówień Publicznych


1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe magisterskie

f) dobra znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych

g) dobra znajomość obsługi komputera – MS Office, w tym Excel.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanym z zamówieniami publicznymi

b) komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

4. Wymagane dokumenty:
CV z listem motywacyjnym i danymi do kontaktu.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

 

5. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, ul. Kiepury 45

b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko ds. zamówień publicznych
c) wymiar czasu pracy: pełen etat,
d) kwiecień 2015 r.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno.

  


 

 

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie pilnie zatrudni:

   a. lekarzy do pracy w oddziałach:
      - noworodkowym i szpitalnym oddziale ratunkowym ze specjalizacją w wymaganej dziedzinie medycyny lub
        specjalizujących się albo zamierzających podjąć specjalizacje w tej dziedzinie
      - laryngologicznym: specjalistów w dziedzinie otolaryngologii
      - neurologicznym: specjalistów w dziedzinie neurologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii
  b. lekarzy do pracy w poradniach:
      - kardiologicznej: specjalistę w dziedzinie kardiologii
  c. lekarzy do pełnienia dyżurów w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego
 

Ordynator: dr n. med. Michał Mikołajczak
Pielęgniarka oddziałowa: Hanna Bartłomiejczak

Kontakt
Sekretariat: 65 52 53 483
Punkt pielęgniarski: 65 52 53 480


Warsztaty dla ciężarnych

OFERTA

 

NFZ - profilaktyka

CERTYFIKATY